Login Form

About us

 आर्थिक संस्था आणि थकबाकी वसूली यांचे नाते नव्याने सांगण्याची गरज नाही. थकबाकीचे प्रमाण कमी असावे असे प्रत्येक आर्थिक संस्थेचे स्वप्न असते. संस्था आणि थकबाकी वसूली यांचे नाते जितके दृढ तितकी संस्था आर्थिक दृष्ट्या सबळ आणि थकबाकीचे प्रमाण जितके कमी तेवढी संस्था अधिक स्थिर !

त्यामुळेच सर्व आर्थिक संस्थांमध्ये वसूलीला सर्वोच्च प्राधान्य असते.

थकबाकी वसूलीकरिता प्रत्येक संस्था उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या पद्धतींचा वापर करीत असतात.

त्यापैकीच एक...

 मा. सहकार खात्याने सहकारी संस्थांकरिता एक सोपी व गतीशीलता असलेली वसूलीची पद्धत उपलब्ध करून दिलेली आहे. ती म्हणजे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १०१ कायद्याअंतर्गत करावयाची वसूलीची कारवाई यापद्धतीचे अनेक फायदे आहेत.

ह्यामुळे निर्माण होणारा धाक हा पारंपारीक न्यायालयीन पद्धतीपेक्षा जास्त आहे.

१०१ च्या कारवाईमुळे वसूली लवकर होते आणि कर्जदार व संस्था या दोघांकरिताही हे फायदेशीर ठरते.

न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये होणारा खर्च व जाणारा वेळ दोन्हीही या पद्धतीमध्ये कमी होतो.अधिक वाचा...